Odsłonięcie tablicy pamiątkowej Rotmistrza Witolda Pileckiego

Szanowni Państwo Mieszkańcy Osiedla Krakowska – Południe

Rondo Rotmistrza Witolda Pileckiego

W 74 rocznicę śmierci, dniu 25 maja br. (środa), o godz. 21:20 na rondzie Rotmistrza Witolda Pileckiego odbędzie się odsłonięcie tablicy informacyjnej poświęconej Rotmistrzowi.

Odsłonięcie tablicy nastąpi dokładnie w rocznic śmierci bohaterskiego Rotmistrza o godz. 21:31.

Zapraszam do udziału w uroczystości.
Przewodnicząca Samorządowej Rady Maria Warchoł

Kim był Rotmistrz Witold Pilecki?

Rotmistrz Witold Pilecki

Witold Pilecki urodził się 13 maja 1901 r. w Ołońcu w Rosji. Był harcerzem, społecznikiem i oficerem Wojska Polskiego. Pochodził z rodziny szlacheckiej o tradycjach niepodległościowych. Jego dziadek Józef, został zesłany na Syberię za udział w Powstaniu Styczniowym.

Po wybuchu II wojny światowej brał czynny udział w obronie Ojczyzny. Od listopada 1939 r. współtworzył Tajną Armię Polską.

W latach 1940-1943 został dobrowolnym więźniem w obozie koncentracyjnym Auschwitz, gdzie założył organizację podziemną oraz dokumentował dramat więzionych i bestialstwo niemieckich oprawców. Uczestniczył w Powstaniu Warszawskim. Był żołnierzem Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

Powrócił do zniewolonej przez Sowietów Polski i zaangażował się w działalność niepodległościową. Został aresztowany przez komunistów a po sfingowanym procesie został skazany na śmierć i zamordowany 25 maja 1948 r.

Previous Article
Next Article