Zbiórka odpadów

Gmina Miasto Rzeszów wraz z MPGK organizuje obwoźną zbiórkę odpadów niebezpiecznych pochodzących wyłącznie z gospodarstw domowych i niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Zbiórka przeprowadzona będzie bezpłatnie dla mieszkańców Rzeszowa. Na naszym osiedlu zbiórka odpadów odbędzie się w czwartek, 25 czerwca 2020 roku na parkingu przy bloku Zbyszewskiego 9 w godzinach 8:00 – 10:00.

Lista odpadów niebezpiecznych

Lista odpadów niebezpiecznych, które będą bezpłatnie przyjmowane od mieszkańców w ramach zbiórki:

 • świetlówki
 • zużyte baterie
 • środki ochrony roślin
 • opakowania po środkach ochrony roślin
 • rozpuszczalniki, farby, lakiery
 • opakowania po rozpuszczalnikach, farbach, lakierach
 • kwasy i alkalia
 • środku chemiczne typu domowego
 • leki przeterminowane
 • pochodzące z gospodarstw domowych zużyte igły i strzykawki
 • termometry
 • odpady zawierające rtęć
 • żarówki energooszczędne

Warto wiedzieć, że powyższe odpady przyjmowane są w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy al. gen. Sikorskiego 428 oraz przy ul. Ciepłowniczej 11 we wtorki, czwartki, soboty w godzinach 10:00 – 18:00.

Previous Article
Next Article